Tư vấn, triển khai giải pháp tổng thể về CNTT

 • Triển khai hệ thống AD/DNS/DHCP/WINS trên Windows Server 2008/2012

  - Cài đặt hệ điều hành Windows, cài đặt các dịch vụ AD/DNS/DHCP/WINS

  - Active Windows với Key Windows chính hãng, đảm bảo hệ điều hành được update

  - Cài đặt phần mềm diệt virus cho server

  Giá từ 2,000,000 vnđ/máy chủ

 • Triển khai hệ thống sao lưu dữ liệu Symantec Backup Exec 2014

  - Cài đặt hệ điều hành Windows, cài đặt Symantec Backup (bao gồm key full features)

  - Cấu hình Media device với tape, virtual tape, disk ….

  - Cài đặt agent, hướng dẫn tạo job backup và restore.

  Giá từ 5,000,000 vnđ

 • Gói triển khai Mạng (dưới 10 thiết bị)

  - Cài đặt cấu hình hệ thống mạng bao gồm Router, Firewall, Switch L3, Switch L2, Load Balancing
  - Cấu hình định tuyến, phân chia VLAN, trunking, cấu hình DHCP agent, DHCP snooping, DHCP server …
  - Bao gồm tài liệu hoàn công và tài liệu hướng dẫn sử dụng cho khách hàng

  Giá từ 10,000,000 vnđ

 • Triển khai Firewall trên PfSense và các firewall opensource…

   -Cấu hình các thông số quản trị thiết bị cơ bản.
  - Cấu hình DHCP, các cơ chế xác thực, các SSID cho Guest, Staff …
  - Cộng thêm 1,000,000 vnđ nếu yêu cầu cấu hình xác thực qua Radius hoặc Captive Portal
  - Thiết bị bao gồm 1x Wireless Controller, 10 x Access Point.

  Giá từ 3,000,000 vnđ

 • Wireless LAN Controller và các Access Point

   -Cấu hình các thông số quản trị thiết bị cơ bản.
  - Cấu hình DHCP, các cơ chế xác thực, các SSID cho Guest, Staff …
  - Cộng thêm 1,000,000 vnđ nếu yêu cầu cấu hình xác thực qua Radius hoặc Captive Portal
  - Thiết bị bao gồm 1x Wireless Controller, 10 x Access Point.

  Giá từ 5,000,000 vnđ

 • Cấu hình VPN Site to Site

  - Phân hoạch địa chỉ IP
  - Cấu hình  VPN Site-to-Site kết nối hai văn phòng
  - Định tuyến, thiết lập luật và chính sách sử dụng
  - Hướng dẫn khách hàng tự chuyển đổi địa chỉ IP cho máy trạm tại các site theo phân hoạch

  Giá từ 3,000,000 vnđ / site

 • Gói giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

  - Triển khai ứng dụng trên nền ảo hóa Microsoft Hyper-V hoặc Vmware ESXi.
  - Bao gồm các dịch vụ: Thư điện tử, tường lửa, quản trị giám sát máy trạm, máy in
  - Hướng dẫn khách hàng Join máy trạm vào domain

  Giá từ 10,000,000 vnđ

 • Thi công lắp đặt Mạng LAN, Thoại nội bộ.

  - Thi công dây mạng, thoại trong văn phòng, tòa nhà
  - Đấu nối Outlet, Patch panel, đánh dấu
  - Sơ đồ hoàn công lắp đặt

  Giá từ 150,000 vnđ / node