Đặt chế độ tự động xóa log trong Kloxo

Kloxo mặc định lưu lại tất cả log truy cập trang web, nhưng đôi khi việc này tạo ra lượng log quá lớn, để thực hiện việc tự động quá log khi trở nên quá lớn bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

1. Đăng nhập Kloxo với quyền admin

2. Nhấp vào nút Switch To Domain Owner Mode

3. Chọn vào mục Stats Configuration

4. Đánh dấu vào ô Remove Processed Log, sau đó bấm nút Update all để cập nhật chế độ tự xóa cho tất cả các tên miền.

Lưu ý: khi bạn tạo thêm tên miền, mặc định Kloxo sẽ vẫn lưu log tên miền đó, do vậy bạn cần thực hiện lại thao tác trên để cập nhật cho tên miền đó.