Exim - Xóa toàn bộ Mail trong hàng đợi

Câu hỏi: Tôi sử dụng hệ thống mail Exim trong CentOS, làm thế nào để xóa toàn bộ mail trong hàng đợi dùng dòng lệnh ?

Trả lời: Exim là một mail tranfer agent (MTA) sử dụng trong hệ điều hành họ Unix, nó chứa các tính năng bổ biến và linh hoạt để kiểm tra email đến

Để liệt kê danh sách tất cả thông báo trong hàng đợi, đánh lệnh sau: 

# exim -bp

Để xóa một thông báo trong hàng đợi, đánh lệnh sau:

# exim -Mrm {message-id}

Để xóa một toàn bộ thông báo trong hàng đợi, đánh lệnh sau:

# exim -bp | awk '/^ *[0-9]+[mhd]/{print "exim -Mrm " $3}' | bash

Hoặc sử dụng lệnh sau


# exim -bp | exiqgrep -i | xargs exim -Mrm