Hướng dẫn cài đặt chương trình quản lý Kloxo

Kloxo là một chương trình Control Panel thuộc dạng Open Source, Kloxo miễn phí sử dụng cho 40 tên miền bạn sử dụng, sau đó bạn sẽ bị tính phí. Do vậy, nếu bạn chỉ chạy cho một vài tên miền trên VPS thì Kloxo là sự lựa chọn tiết kiệm nhất. Với nhiều tên miền hơn bạn hãy sử dụng DirectAdmin.

Để cài đặt Kloxo bạn cần đăng nhập bằng quyền root:

wget http://download.lxlabs.com/download/kloxo/production/kloxo-installer.sh
chmod 755  kloxo-installer.sh
./kloxo-installer.sh --type=master --version=6.1.9

Kloxo sẽ tự động download và cài đặt cho bạn những phần mềm sau:

 

 1. Web server:

   

  • apache
  • pure-ftp
  • awstats

    

 2. Mail server:

   

  • qmail-toaster
  • courier (imap pop)
  • webmail
  • httpd (for webmail)

    

 3. Nameserver:
  • bind
  • bind-chroot
 4. Database Server:
  • mysql-server

   

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể đăng nhập sử dụng bẳng http://IP:7778 hoặc https://IP:7777với user là admin và password là admin. Trong lần đăng nhập đầu tiên này bạn sẽ phải đổi password mới.