Hướng dẫn khắc phục lỗi "Your server has Suhosin loaded"

Your server has Suhosin loaded là một lỗi do máy chủ của bạn đang chạy Suhosin Patch. Để khắc phục vấn đề này bạn có thể thực hiện 1 trong 2 cách sau đây.

Your server has Suhosin loaded

Cách 1: Nếu bạn có quyền can thiệp vào tập tin php.ini của máy chủ, thêm dòng lệnh sau vào và lưu chúng lại

suhosin.executor.include.whitelist = tmpl://, file://

Cách 2: Nếu bạn không có quyền can thiệp vào tập tin php.ini thì hãy làm theo các bước sau

Tạo một tập tin php.ini với nội dung

session.save_path = /tmp

Sau đó, copy chúng vào  thư mục gốc của website và thư mục gốc trang quản trị Joomla. Ví dụ: Tôi sẽ tạo cho website tôi như thế này:  yoursite.com/php.iniyoursite.com/administrator/php.ini

Nếu cách này không ổn, hãy thử cách còn lại bằng cách sử dụng tập tin .htaccess. Dùng các chương trình ftp để tải tập tin .htaccess trên máy chủ của bạn về và thêm dòng bên dưới vào và lưu lại.

<IfModule mod_php.c> 
    php_value suhosin.executor.include.whitelist tmpl://, file:// 
</IfModule> 

Chú ý: Nếu các cách trên không hoạt động, bạn chỉ còn cách duy nhất là liên hệ với nhà cung cấp host của bạn để nhờ họ khắc phục. Chúc các bạn thành công.