Hướng dẫn mở cổng trên Windows 2003/2008

Windows 2003:

Để mở một cổng phục vụ cho nhu cầu kết nối, bạn có thể thực hiện như sau:

1. Nhấn nút Start > Control Panel > Windows Firewall

2. Trong cửa sổ Windows Firewall, chọn tab Exceptions, nhấn nút Add Port

3. Trong hộp mới, bạn chỉ cần điền:

Name: tên tùy ý đặt

Port: Số cổng

Chọn giao thức TCP hoặc UDP, tùy yêu cầu sử dụng.

Nhấn OK để thêm, sau đó thử kết nối trên port xem đã thành công chưa.