Hướng dẫn tạo CSR để đăng ký chứng chỉ SSL Server Windowns

 1. Vào Start --> Administrative Tools --> Internet Information Services (IIS) Manager.
 2. Nhấn vào tên máy chủ.
 3. Từ khung giữa, nhấp đúp vào nút "Server Certificates" 
 4. Từ trình đơn "Actions" ở bên phải, nhấn "Create Certificate Request." để mở tra trình thuật sĩ Request Certificate. 
 5. Trong cửa sổ "Distinguished Name Properties", nhập các thông tin sau: 
  Common Name - Tên mà chứng chỉ sẽ được truy cập (thường là tên miền đầy đủ dạng FQDN; chẳng hạn www.domain.com hay forum.domain.com). 
  Organization - Tên công ty/tổ chức của bạn. 
  Organizational unit - Tên bộ phận thuộc tổ chức/công ty (thường là "IT," "Web Security,"). 
  City/locality - Tên thành phố mà công ty/tổ chức của bạn đang đặt tại. 
  State/province - Tên tiểu bang mà công ty/tổ chức của bạn đang đặt tại.
  Country/region - Tên quốc gia mà công ty/tổ chức của bạn đang đặt tại.
 6. Nhấn Next.
 7. Trong cửa sổ "Cryptographic Service Provider Properties" window, để mặc định (Microsoft RSA SChannel và 2048) và nhấn Next
 8. Đặt tên cho tập tin CSR của bạn. Lưu ý nhớ tên tập tin và vị trí của nó để bạn cần chép toàn bộ nội dung của tập tin này để sử dụng cho tiến trình đăng ký chứng chỉ SSL khi được yêu cầu.
 • - Nguồn VINASTAR -