Hướng dẫn tắt thời gian timeout trong SSH

Khi bạn mở một phiên làm việc SSH bằng một SSH Client bất kỳ: ZOC Terminal hay Putty client...Khi bạn để một thời gian quá lâu (mặc định là 10 phút) mà không sử dụng, phiên làm việc sẽ tự động bị ngắt. Để tránh tình trạng bi ngắt, bạn có thể chỉnh lại thông số:

  • #ClientAliveInterval 600

Hoặc các bạn hãy Comment dòng trên thì phiên làm việc sẽ không bị ngắt. Hãy nhớ restart dịch vụ SSH để apply cấu hình.