[joomla] Khắc phục lỗi Plugin Uninstall: Folder field empty, cannot remove files

Trong 1 số trường hợp khi gỡ bỏ 1 thành phần mở rộng trong Joomla 2.5 bạn nhận được thông báo tương như như sau: "Plugin Uninstall: Folder field empty, cannot remove files". Vấn này này thường liên quan bảng dữ liệu trong database.

Để khắc phục vấn đề này bạn cần phải sử dụng đến CSDL MySQL thông qua phpmyadmin. Ví dụ tôi muốn gửi bỏ Plugin Authentication - GMail có ID là 400 như hình bên dưới

find-extenion id

Thì tôi sẽ đăng nhập vào phpmyAdmin của tôi và tìm đến bảng #__extensions (#__ đại diện cho tiếp đầu ngữ của bảng dữ liệu) và tìm đến dòng có extension_id bằng 400 và xóa dòng này đi.

click-delete-in-phpmyadmin

Như vậy, đến đây bạn đã xóa được thành phần cần xóa ra khỏi hệ thống thông qua phpmyadmin mà không còn gặp phải lỗi Plugin Uninstall: Folder field empty, cannot remove files. Chúc các bạn thành công.