Khắc phục Failed to retrieve directory listing và Remote certificate not trusted sử dụng FileZilla

Bắt đầu từ phiên bản 3.10.0, FileZilla sử dụng FTP over TLS làm mặc định.

Khi kết nối FTP sử dụng dụng FileZilla phiên bản 3.10.x, bạn sẽ gặp phải lỗi

Failed to retrieve directory listing

hoặc

Error: Remote certificate not trusted.
Error: Critical error: Could not connect to server

Để khắc phục vấn đề này, bạn có thể thực hiện:

1, Downgrade xuống phiên bản FileZilla 3.9.0.6

http://sourceforge.net/projects/filezilla/files/FileZilla_Client/

2, Nếu bạn vẫn muốn sử dụng phiên bản 3.10.x. Bạn có thể cấu hình Encryption thành Only use plain FTP (insecure)

Bạn có thể theo dõi thông tin tại forum FileZilla:

https://forum.filezilla-project.org/viewtopic.php?f=2&t=34860