Khôi phục mật khẩu root cho Fedora - Reset password root Fedora

Bài này tớ đọc được trong cuốn: Spring Into Linux của Addison Wesley. Nay xin tóm tắt lại: 
Quên password root không phải là một vấn đề không thể vượt qua. Bạn có thể thay bằng một password root mới bằng cách boot vào chế độ đơn người dùng. Đây là một chế độ đặc biệt, sử dụng chính bởi system administrators cho những tác vụ xác định. Bạn có thể sử dụng chế độ này để khôi phục password root 
Bạn vào chế độ đơn người dùng khi hệ thống khởi động từ màn hình boot loader (ví dụ với Fedora): 

 1. Trong khi màn hình boot loader hiển thị hãy nhấn phím <e> (to edit the command before booting). Nội dung của file cấu hình giống như sau: 

 2. Sử dụng mũi tên lên xuống để di chuyển đến dòng bắt đầu bằng kernel 
3. Nhấn <e> để chỉnh sửa dòng này 
4. Thêm chữ single vào cuối dòng sau đó nhấn Enter để lưu lại 

 5. Nhấn <b> để boot 

Trong Mandrake, bạn có thể vào chế độ đơn người dùng bằng cách chọn Failsafe lúc boot loader. 

Nếu bạn sử dụng LILO thay vì GRUB, hãy gõ: 
Code:

linux single


ở boot prompt 

Khi hệ thống kết thúc booting, nó hiển thị một lời nhắc. Tại đây, hãy gõ: 
Code: