Máy chủ là gì ?

Máy chủ thường được gọi là SERVER , trong thời gian 10 năm trở lại đây tại Việt Nam máy chủ được đưa vào sử dụng nhiều hơn và các ứng dụng trên máy chủ cũng đa dạng hơn , máy chủ thường được sử dụng cho các tổ chức , công ty , và cá nhân có nhu cầu sử dụng trong việc thượng mại điện tử và phát triển các nội dung số trên mạng Internet.