Tạo DataStore có dung lượng lớn từ nhiều Device Driver

Vinastar Ltd sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo DataStore có dung lượng lớn trên một số máy chủ có HDD dung lượng lớn. Mình xin chia sẻ với các bạn kinh nghiệm tạo DataStore dung lượng lớn từ các máy chủ có HDD dung lượng lớn như  sau :
 
Như ta đã biết ESXi 4.1 không hỗ trợ 1 Device Driver có dung lượng lớn hơn 2Tb, Để tạo 1 DataStore có dung lượng lớn ta phải Extend DataStore với nhiều Device Driver .
 
Với các máy chủ có đĩa cứng dung lượng lớn hơn 2Tb, vd HP DL380 g8 có 5 HDD mỗi HDD có dung lượng 3Tb thì ta phải tạo ra nhiều Logical Driver từ Array RAID. Sau đó tạo DataStore extend từ những Logical Driver này.
 
Chú ý :
 
- Mỗi Logical Driver khi tạo ra có dung lượng phải <=2Tb-512byte. (tương tự 1 LUN tạo từ SAN Storage cũng phải <=2Tb-512byte)
- Khi cài lại ESXi vùng Datastore được extend từ nhiều Logical Driver không bị mất dữ liệu.
- Nếu cũng muốn máy ảo có 1 vulome có dung lượng lớn hơn 2Tb thì ta dùng chức năng Spanned Volume của Windows để spanned từ nhiều virtual disk.