Vì sao Remote FTP Backup lại cần thiết trong việc sao lưu dữ liệu?

Dữ liệu sao lưu được lưu trữ trên máy chủ riêng, chuyên dụng cho dịch vụ lưu trữ backup.
Dữ liệu được an toàn tuyệt đối với 4 ổ đĩa chạy RAID-10.
Máy chủ FTP Backup có uptime 100%, giúp bạn có thể lấy dữ liệu backup và phục hồi bất cứ lúc nào.
Thao tác nhanh hơn hẳn so với việc phải download các bản backup về máy tính cá nhân.
Mỗi tài khoản FTP đều có mật mã truy cập riêng, và hơn thế nữa việc gửi/lấy dữ liệu backup chỉ có thể thực hiện từ VPS của bạn, dù mật mã truy cập bị lộ cho bên thứ ba thì bạn hãy yên tâm rằng họ không thể truy cập lấy một cách trái phép dữ liệu backup của bạn.
Dung lượng FTP Backup nằm ngoài dung lượng VPS.