Kiến thức - Chia sẻ

  • Bảo mật server bằng cách tắt các chức năng nguy hiểm của PHP

    Mặc định khi cài php sẽ bật rất nhiều hàm, trong đó có một số hàm bị các hacker lợi dụng để khai thác website của bạn, nhằm ngăn chặn các việc đáng tiếc này có thể xảy ra các bạn cần phải tắt vài hàm để không cho chúng thực thi, nhằm an toàn hơn cho website của bạn, hãy bắt đầu bằng cách: Mở file php.ini theo đường dẫn: /etc/php.ini Sau đó thêm vào dòng disable_functions: disable_functions =...
  • Bảo mật An toàn cho Joomla

    Bài viết này xin cung cấp cho bạn một loạt các thủ thuật để tăng cường bảo mật cho Website Joomla! được trích dẫn từ diễn đàn Joomla! (http://forum.joomla.org). Có thể một vài thủ thuật hơi khó thực hiện hoặc gây khó khăn, thâm chí là lỗi cho hệ thống của bạn, tuy nhiên đừng nản chí , mọi cái đều có giá của nó. Nếu không thiết lập một vòng đai an toàn cho Website sẽ có lúc bạn phải hối tiếc vì...
  • Bảo mật cho Linux

    Hardening là quá trình nâng cao tính bảo mật cho một hệ thống bằng cách tạo ra các thay đổi trên hệ thống đó. Linux sẽ trở nên an toàn hơn khi bạn thực hiện một số lời khuyên sau: Bước đầu tiên trong việc bảo mật cho bất kỳ hệ thống nào, Linux hay Windows, là phải đảm bảo rằng hệ thống đó nằm ở vị trí an toàn như trung tâm dữ liệu (data center), trung tâm điều hành mạng (network operation...