Liên hệ

Trung tâm Quản trị Mạng - Trường Đại học Hàng hải Việt nam

Phòng 401, nhà A4, khu hiệu bộ, 484 Lạch tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

  • Hỗ trợ Hệ thống Email: Mr. Văn - 02253.261.127
  • Hỗ trợ hệ thống website: Mr. Thiện - 02253.261.127
  • Hỗ trợ xử lý sự cố mạng, máy tính: Mr. Thọ - 02253.261.127

Email: quantrimang@vimaru.edu.vn  - Tư vấn dịch vụ, sản phẩm: 0966.899.299